Sporządzanie audytów energetycznych budynków

W związku z potrzebami naszych klientów oferujemy sporządzenie audytu energetycznego.

W Prawie Budowlanym (W Dzienniku Ustaw nr 191 poz.1373-w ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane) wprowadzono obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, instalacji grzewczych, systemów klimatyzacji efektywności energetycznej kotłów, oraz jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły o mocy cieplnej nominalnej powyżej 20 kW starsze niż 15 lat. Ustawa stanowi w pewnej części wypełnienie wymagań dyrektywy europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zgodnie z ww ustawą od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wymagane dla budynku:
• oddawanego do użytkowania 
• modernizowanego lub remontowanego, jeśli nastąpi zmiana charakterystyki energetycznej w wyniku tych działań. 
• sprzedawanego lub wynajmowanego.


Odpowiednio także od 1 stycznia 2009 r. wprowadza się wymóg sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego wprowadzonego do obrotu (sprzedaż , wynajem). Również z dniem 1 stycznia 2009 r. wprowadza się obowiązek okresowej kontroli efektywności energetycznej kotłów, systemów klimatyzacji oraz jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły o mocy cieplnej nominalnej powyżej 20 kW starsze niż 15 lat.

zobacz też: projektowanie instalacji i dobór urządzeń