Kontakt

                      KORMET Sp. z o.o.
 
     
                52-319 Wrocław ul. Karmelkowa 65a    
                  

              

      

Konto:  Santander  05 1500 1575 1215 7004 5036 0000

                     kormet@kormet.com.pl
                                        
   

  NIP 899-10-05-705
REGON 930412530
KRS 0000174181
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 1 510 000,00 zł